Atsiliepimai

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Štai, ką apie mus kalba partneriai ir mokymų dalyviai:


 

Diena praėjo greitai ir puikiai.

(Domantas, 14 m. iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos, 2015)


Laba įdomu, norisi daugiau tokių projektų! Smagu bendrauti ne vien su savo krašto žmonėmis, sužinoti kažko naujo.

(Lina, 15 m. iš Juodupės gimnazijos, Rokiškio raj., 2015)


 

Bendroj sumoj jie patenkinti, kad išsikalbėjo, išliejo save. O mano pačios pastebėjimas būtų toks, kad po jūsų vizito, jie patys pradėjo problemas spręst tarpusavy, be mano įsikišimo. Tas džiugu.

(Justė Steponavičiūtė, klasės auklėtoja. Saločių pagrindinė mokykla, 2015)


Vienas svarbiausių dalykų, kurių yra pasiilgę jauni žmonės mokykloje – tai betarpiškumas. Todėl jiems yra smagu atlikti įvairias užduotis, kurios skirtos grupės sutelktumui, tarpusavio pasitikėjimui ir vienas kito geresniam pažinimui.

(Alina Valantavičienė, psichologė. Rokiškio Romuvos gimnazija, 2015)


Mokiniai apie Jūsų seminarą kalba džiaugsmingai. Jie norėtų, kad tokie susitikimai būtų kuo dažnesni. …. Manyčiau, kad seminaro veiklos ne tik suteikė mokinimas džiugių emocijų, bet ir padrąsino juos eiti savęs pažinimo keliu, mokė problemose ieškoti naujų galimybių…
Dėkui Jums

(Aldona Bukauskienė, socialinė darbuotoja. Labūnavos pagrindinė mokykla, 2015)


Moksleiviai susitikimų laukdavo, noriai juose dalyvavo. Užsiėmimų eigoje ir jiems pasibaigus stebimi teigiami pokyčiai berniukų elgesyje ir bendravime. Užsiėmimų metu buvo nagrinėjami smurto, priklausomybių, finansų valdymo temos, kurios sudaro galimybę tolimesniam darbui.

(Iš Adolfo Skališiaus rekomendacijos. Kauno vaikų socializacijos centras, 2013)


Andrių ir Edviną galime apibūdinti kaip atsakingus, kūrybingus, gebančius atpažinti ir tinkamai reaguoti į stovyklos dalyvių poreikius ir puikiai išmanančius darbo su jaunimu metodus. Abu vadovus rekomenduojame kaip kvalifikuotus specialistus dirbti su jaunimo grupėmis ir konsultuoti individualiai prevencijos temomis.

(Iš Bernadetos Lažauninkaitės rekomendacijos. Asociacija “Mentor Lietuva”, 2014)