Mokymai ir stovyklos

Šiuo metu siūlome šias programas:

1. “Klasės palydėjimo”. Programa skirta klasės emocinio klimato gerinimui ir patyčių prevencijai. Užsiėmimai tinkami sunkumų turintiems kolektyvams, naujai suburtoms klasėms, siekiant pagerinti tarpusavio santykius, sukurti geresnį ryšį su klasės auklėtoju. Užsiėmimų metu jaunuoliams pateikiamos patrauklios užduotys: simuliacijos, užduotys su telefonais, užduotys su virvėmis ir kt. Šių užduočių metu atsiskleidžia klasėje vyraujantys santykiai. Po užduoties vyksta proceso refleksija, kurios tiklsas padėti jaunuoliams įsisąmoninti savo elgesį ir jį keisti. Dėl patrauklios “sužaidybintos” užduočių formos į užsiėmimus noriai įsitraukia ir mažiau motyvuoti moksleiviai. Su klase dirba psichoterapeutas ir socialinis darbuotojas-supervizorius.


2. “Vienybė”. Užsiėmimų metus klasė ar grupė susidurs su iššūkiais, kuriuos įveikti galės tik dirbdami kartu ir vienas kitam padėdami. Užsiėmimo metu dalyviai pereidinės aukštuminio laipiojimo trasas, dalyvaus kituose komandos formavimo žaidimuose. Po kiekvieno metodo vyks patirties aptarimas, bus padedama mokytis susitarti, planuotis veiklą, pasitikėti vienas kitu ir savimi.

Užduotys įtraukiančios, sukuria žaidimo atmosferą ir kelia malonias emocijas. Todėl lengvai įsitraukia ir mažai motyvuotas jaunimas. Užsiėmimus veda psichologas ir socialinis darbuotojas apmokyti naudoti laipiojimo techniką.


3. Stovyklos. Siūlome pagal savo galimybes ir poreikius pasirinkti mūsų organizuojamas stovyklas. Organizuojame: savaitgalines stovyklas; dienos stovyklas jūsų mieste; stovyklas su nakvyne savo patalpose. U=sisakius stovyklą jūsų grupe pasirūpinsime visapusiškai. Organizuojame apgyvendinimą, pavežėjimą, maitinimą, programą, patyrusius vadovus, vakaro pramogas.


5. Mokymai jaunimo darbuotojams, psichologams, socialiniams darbuotojams. Mūsų įdirbis šiose temose:

  • Grupiniai procesai (klasė kaip grupė, kolektyvo vadyba, klasės valandėlių vedimas)
  • Motyvavimas ir įtraukiantys metodai (patyriminė pedagogika, meno terapijos panaudojimas, neformalus ugdymas)
  • Supervizija (darbo santykių konsultavimas)
  • Emocinė parama, bendravimo įgūdžiai

Mokymų temas galima derinti individualiai.