Viešieji pirkimai

Asociacijos viešuosius pirkimus reglamentuojantys dokumentai:

AT_ĮSAKYMAS_01 AT_ĮSAKYMAS_02 AT_ĮSAKYMAS_03 AT_ISAKYMO_01_priedas konfidenc_pazyma_Trinus Nešališkumo deklaracija_Trinus